ARTIKEL HOTELMARKT

Opdracht
Schrijven van een artikel over de Nederlandse hotelmarkt.

Opdrachtgever
Entree Magazine

Informatiebron
CBRE, IHMG (International Hotel Management Group), Horwath HTL

Download hier het artikel.