Slogans reclamedoeken

Opdracht
Uitdenken van twee slogans voor reclamedoeken van Het Hollandsch Bouwkundig Adviesbureau (HHBK).

Eén slogan diende voor de particuliere markt en één voor de zakelijke markt.

Opdrachtgever
Ten Media